Trycket ”Frötall” ristades i koppar för att hålla i en stor upplaga om 60ex. Plåten färgas in och därefter ska all färg bort som inte hör till bilden som ristats.