En parad av fyra kottar i guld väntar på de svartblå plåtarna som utgör själva linjeteckningen i trycket.