Gävle Konstgrafikers tryckpress får utstå mycket experiment. Här kan trycket varieras beroende på vilken typ av plåt för djuptryck man väljer.