Bilden kallad Kottrosen är tryckt utifrån ett pussel av plåtar som ristats och färgats in. Genom att variera färgerna på de olika bitarna, växer nya bilder fram.